Sprawa dotyczy słów wiceministra Jakiego, które padły pod koniec stycznia 2016 r. z mównicy sejmowej. Podczas dyskusji na temat prokuratury, prowadzonej w trakcie głosowań, liczne pytania do wnioskodawców zadawał poseł Kropiwnicki.

W końcu głosowań, głos zabrał wiceminister Jaki. "Sytuacja jest trudna, bo poseł Kropiwnicki wychodzi na mównicę i mówi wielokrotnie o standardach. Problem polega na tym, że mieszkańcy okręgu pana posła Kropiwnickiego skarżą się, że pan poseł Kropiwnicki w swoim mieszkaniu prowadzi agencję towarzyską" - oświadczył Jaki.

W związku z tą wypowiedzią Kropiwnicki złożył w sądzie prywatny akt oskarżenia zarzucając, że Jaki go pomówił i naraził na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania funkcji posła. Poseł PO złożył także wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Jakiego do odpowiedzialności karnej.

Sprawozdawca komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych Edward Siarka (PiS) poinformował w środę w Sejmie, że komisja zaproponowała odrzucenie wniosku Kropiwnickiego.

Siarka dodał, że z opinii Biura Legislacyjnego Sejmu wynika, że wniosek dotyczy działalności wchodzącej bezpośrednio w zakres sprawowania mandatu posła. "W przedmiotowej sprawie poseł nie może się zrzec osobiście immunitetu poselskiego od odpowiedzialności karnej i w związku z tym w tej sprawie musi się wypowiedzieć Sejm" - powiedział poseł sprawozdawca.

Zaznaczył, że sprawa dotyczy wypowiedzi Jakiego z trybuny sejmowej. "Stąd opinia Biura Legislacyjnego, że zakres tej wypowiedzi dotyczy bezpośredniego mandatu, czy immunitetu poselskiego" - powiedział Siarka.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że głosowanie ws uchylenia immunitetu Jakiemu odbędzie się w bloku głosowań - na obecnym posiedzeniu Sejmu zaplanowany jest on na czwartek.

W związku z wypowiedzią Jakiego Kropiwnicki wytoczył mu również proces cywilny o ochronę dóbr osobistych. Poseł PO wystąpił do Sejmu również z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie Jakiego do odpowiedzialności cywilnej. W środę zajęła się tym sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych, która zarekomendowała Sejmowi odrzucenie wniosku posła PO. (PAP)