"Polska i Stany Zjednoczone mają wspaniałe parki narodowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy i chcemy dalej pracować, aby nasze parki narodowe funkcjonowały coraz lepiej. Tatrzański Park Narodowy ma niezwykłe zasoby przyrodnicze. To przepiękne góry, które odwiedzają miliony turystów rocznie, którzy mogą faktycznie cieszyć się tą wspaniałą przyrodą. Współpraca obydwu parków jest bardzo owocna. Obserwujemy, że coraz więcej Amerykanów odwiedza Tatry" – powiedział na Kasprowym Wierchu Braunohler.

Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski ocenił, że w ciągu dziesięciu lat współpracy wiele się zmieniło w funkcjonowaniu i postrzeganiu parku. Za największą zmianę uznał stworzenie programu wolontariatu, który działa z dużym powodzeniem. Na wzór amerykański, władze TPN stworzyły program Przyjaciel Parku Narodowego, który został rozszerzony również na inne małopolskie parki narodowe: Babiogórski, Gorczański, Magurski i Ojcowski.

W ramach współpracy TPN jest gospodarzem corocznych konferencji przyrodniczych dla wszystkich polskich parków narodowych. "Dzięki tym konferencjom idea współpracy i pewne inspiracje, nowości rozprzestrzeniają się w polskim systemie ochrony przyrody. Inne polskie parki narodowe również z tej współpracy korzystają" – powiedział Ziobrowski.

W 2017 r. TPN będzie gospodarzem konferencji poświęconej nowym trendom w edukacji przyrodniczej.

"Chcemy odpowiadać na to, co dzieje się we współczesnym świecie. Postęp technologii, zupełnie nowe trendy (...) powodują, że trzeba odpowiedzieć nowymi metodami edukacji, i o tym chcemy rozmawiać" – zapowiedział dyrektor TPN.

Dyrektor TPN ocenił, że polskie i amerykańskie systemy ochrony przyrody są bardzo do siebie podobne. "Nie odstajemy w żaden sposób od amerykańskich parków narodowych w sposobie zarządzania, ale są pewne przestrzenie, które oni lepiej rozbudowali, są też pewne kwestie, w których sobie lepiej radzimy, i dzięki temu nasza współpraca ma sens" – wyjaśnił.

Władze TPN chcą w najbliższym czasie - podobnie jak Amerykanie - zainstalować system zarządzania ściekami i toaletami na tatrzańskich szlakach. "Bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby zastąpić popularne toalety tymczasowe toaletami stacjonarnymi. Tak jest to zorganizowane w amerykańskich parkach i bardzo dobrze się sprawdza" – powiedział Ziobrowski.

Park Narodowy Gór Skalistych i TPN chcą kontynuować współpracę i podpisać kolejne porozumienie na dalsze pięć lat.

Park Narodowy Gór Skalistych (Rocky Mountain National Park) jest położony w północno-zachodniej części stanu Kolorado. Park został utworzony w 1915 r. Na Znajduje się w nim 577 km szlaków turystycznych.

Tatrzański Park Narodowy utworzono w 1955 r. Do dyspozycji turystów jest tu 275 km oznakowanych szlaków turystycznych o różnych stopniach trudności. Graniczy od południa z bliźniaczym słowackim parkiem narodowym.(PAP)