Przedstawiony przez włoskie media sondaż instytutu badania opinii Demopolis wskazuje, że Franciszkowi ufa 68 procent osób, które deklarują się jako niekatolicy bądź niewierzący.

56 procent ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatnich ponad trzech lat od wyboru Franciszka ma lepszą niż wcześniej opinię na temat Kościoła katolickiego. Dwie trzecie Włochów deklaruje, że jest pod wrażeniem słów papieża, który piętnuje obojętność i niesprawiedliwość społeczną oraz okazuje troskę o ubogich.

Ponad połowa Włochów (53 procent) stwierdza, że od początku pontyfikatu Franciszka docenia jasność jego wypowiedzi.

“Spontaniczność papieża i jego głęboka empatia dla prawdziwych potrzeb ludzi podbiły opinię publiczną , ponad wyznawaną wiarą i praktyką religijną” - powiedział analizując przedstawione rezultaty sondażu dyrektor instytutu Demopolis Pietro Vento.