Ewa Świstuniuk - prezes zarządu spółki INFOR Biznes od września 2010 r. Od kilkunastu lat związana zawodowo z Grupą INFOR, gdzie była m.in. dyrektorem finansowym, a także członkiem zarządu spółki centralnej INFOR PL.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: bankowość i finanse), dodatkowo ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie” w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie na Wydziale Zarządzania UW.