Artykuły na temat: "zawieszanie działalności"

5 listopada 2017 r.

Automatyczne wznowienie zawieszonej działalności: Jakie są negatywne skutki dla przedsiębiorców

2 czerwca 2017 r.

Mały podatnik nie musi składać deklaracji w okresie zawieszenia działalności

23 czerwca 2016 r.

Zawieszenie firmy nie wydłuży prawa przedsiębiorcy do preferencyjnych składek