statystyki

Prawo

wymagalność

wróć do działu: Prawo »

sytuacja, w której dłużnik musi zaspokoić wierzyciela.

W przeciwnym razie musi się liczyć z konsekwencjami, jakie ustawa wiąże z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.

Prawo dla specjalisty