Artur  Patrzylas

Artur Patrzylas

artur.patrzylas@infor.pl

Informacje o autorze

Absolwent socjologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Forsalu pracuje od 2014 roku. Wcześniej współpracował między innymi z miesięcznikiem "Teatr" i Onetem. Zawodowo interesuje się powiązaniami pomiędzy gospodarką, psychologią i nauką.