Leszek Jaworski: Wszystkie

9 maja 2018 r.

Tak od 30 kwietnia włodarze kontrolują przedsiębiorców

8 maja 2018 r.

Sanepid nie może wymagać umywalek bez wyjaśnienia

8 maja 2018 r.

Wysokość opłaty dodatkowej za kopaliny nie powinna wynikać tylko z szacunków