Propozycje Komisji - jak mówił jej wiceszef Valdis Dombrovskis - będą się opierać na trzech priorytetach. „Śledzeniu przepływów finansowych, które potencjalnie mogą być związane z terroryzmem, niszczeniu źródeł dochodów wykorzystywanych przez organizacje terrorystyczne oraz wzmocnieniu współpracy międzynarodowej w tym zakresie” - powiedział Dombrovskis.

Bruksela chce poprawić kontrolę środków finansowych stosowanych przez terrorystów, począwszy od gotówki i dzieł sztuki, po wirtualne waluty i anonimowe karty płatnicze. Zapewnia przy tym, że uda się uniknąć zbędnych utrudnień dla zwykłych obywateli, którzy dokonują płatności. Planowane jest także wprowadzenie sankcji karnych za pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu we wszystkich państwach członkowskich. Zapowiedziane dziś działania mają zostać zakończone do końca 2017 roku. Pierwsze konkretne propozycje przepisów mają się pojawić wiosną.