Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że wciąż aktualne jest powiedzenie "Polak Węgier dwa bratanki, i do bitki i do szklanki", choć każde kolejne pokolenie tłumaczy to sobie na swój sposób. Przypomniał, że dziś mamy braterstwo w ramach NATO i interesy w ramach Unii Europejskiej. 

Prezydent zaznaczył, że mimo pewnych różnic politycznych pomiędzy Węgrami i Polakami udało się utrzymać szczere relacje. "My z pewną konsekwencją namawiamy Węgrów, by na kwestie polityki energetycznej patrzyli z punktu widzenia wspólnoty i solidarności, szczególnie w obliczu takich wyzwań, jak niezależność energetyczna Europy i naszego regionu" - mówił Bronisław Komorowski. W przyszłym roku Dni Przyjazni Polsko-Węgierskiej odbędą się w Katowicach.