Taka sytuacja jest bardzo smutna, bo przeczy zasadzie podziału władz - stwierdził konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. Odniósł się w ten sposób do wszczęcia śledztwa ws. prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że prezes TK Andrzej Rzepliński wykonuje orzeczenia TK, bo taki ma obowiązek.

.