Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie możliwości niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Chodzi o niedopuszczanie do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny sejm.- Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu prokuratury przez kilka osób fizycznych, podmioty i stowarzyszenia, jak również w oparciu o zeznania, jakie zostały złożone przez sędziego Muszyńskiego - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Ireneusz Kunert. Mariusz Muszyński jest jednym z sędziów wybranych przez obecny sejm i zaprzysiężonych przez prezydenta, których prezes Rzepliński nie dopuścił do orzekania.Do prokuratury w Katowicach sprawę skierowała Prokuratura Krajowa.