- Krajem rządzi głodna posad masa. Mało jest osób bezinteresownych - uważa Jadwiga Staniszkis, profesor socjologii.

.