Pod hasłem “Europo, nie odpuszczaj” w kilkudziesięciu miastach w Polsce odbyły się manifestacje w obronie wymiaru sprawiedliwości. Ich uczestnicy apelowali do Komisji Europejskiej o zaskarżenie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ustawy o Sądzie Najwyższym, która ich zdaniem jest sprzeczna z Konstytucją.

W stolicy demonstrujący zgromadzili się przed budynkiem Sądu Najwyższego na placu Krasińskich, podobne manifestacje odbyły się m.in. w Białymstoku i Kielcach.
- To jest ostatnia broń, zresztą atomowa. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma taką samą rangę, jaką miał Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Jego wyroki stają się w naszym kraju obowiązującym prawem – powiedział Paweł Kasprzak ze stowarzyszenia Obywatele RP.