Leśnicy i związkowcy z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych przed Sejmem demonstrowali poparcie dla ministra środowiska Jana Szyszki i bronili ustawy o wycince drzew. - Uważam, że minister Szyszko ma rację. Proszę wziąć pod uwagę, jak horrendalne były kary za wycinkę - mówi jeden z uczestników wiecu. - Ustawa została źle zinterpretowana przez ludzi - dodaje inny z protestujących. Wiec poparcia zorganizowano w dniu, kiedy Sejm zajmuje się wnioskiem PO o wyrażenie wotum nieufności wobec Jana Szyszki. Wniosek Platformy popierają Nowoczesna i PSL.

.