Państwa UE przyjęły stanowisko do negocjacji z KE i PE ws. nowych przepisów, dzięki którym gleby w UE mają być mniej zanieczyszczane. Zgodnie z nowymi regulacjami monitorowanie ich stanu w UE ma być obowiązkowe i mają powstać wytyczne zrównoważonego zarządzania glebami.

Zagrożenie dla gleb w UE i plany ochrony do 2050 roku

"Ludzie i nasze ekosystemy są zależni od gleby jako źródła żywności i czystej wody. Jest to jednak zasób nieodnawialny, który należy chronić i przywracać. Dzisiaj podejmujemy ważny krok w kierunku zdrowych gleb w UE do 2050 r." - powiedział Alain Maron, belgijski minister odpowiedzialny za klimat, środowisko i energię. Według UE ponad 60 proc. gleb w Unii jest w złym stanie

Ocena stanu gleb przez państwa członkowskie przy wsparciu Komisji

Państwa członkowskie, wspierane przez Komisję, będą oceniać stan wszystkich gleb na swoim terytorium, aby władze i właściciele gruntów w całej UE mogli zmienić sposób zarządzania. Unijne stolice określą punkty poboru próbek do monitorowania na podstawie wspólnej metodologii UE.

Elastyczność i minimalne wymagania jakościowe dla pomiarów gleby

Stanowisko negocjacyjne obejmuje dodatkową elastyczność dla państw członkowskich w zakresie pomiarów gleby, w tym możliwość wykorzystania istniejących danych i systemów monitorowania. Określa również minimalne wymagania jakościowe dla laboratoriów analizujących próbki gleby w celu zapewnienia porównywalności pomiarów.

Wprowadzenie zrównoważonego zarządzania glebą w ciągu pięciu lat

Państwa członkowskie określą praktyki dotyczące zrównoważonego zarządzania glebą w ciągu pięciu lat od wejścia w życie dyrektywy.

Mapowanie i rejestracja potencjalnie zanieczyszczonych miejsc

Zgodnie z proponowaną dyrektywą państwa członkowskie zidentyfikują wszystkie potencjalnie zanieczyszczone miejsca, a następnie zmapują je w rejestrze publicznym.

Rozpoczęcie negocjacji w nowym cyklu legislacyjnym UE

Negocjacje mają się rozpocząć w ramach nowego cyklu legislacyjnego UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ kar/