Odbudowa gospodarki Ukrainy po rosyjskiej inwazji będzie kosztować 486 miliardów dolarów - oszacował Bank Światowy. Wzięto pod uwagę zarówno zniszczenia budynków i innej infrastruktury jak i całościowy wpływ, jaki wojna wywarła na ukraińską gospodarkę. Z danych zamieszczonych w raporcie wynika, że w grudniu 2023 roku poza granicami swego kraju przebywało ok. 5,9 mln Ukraińców; wiosną ubiegłego roku było ich 8,1 mln. Spadła również liczba osób wewnętrznie przesiedlonych - z 5,4 do 3,7 mln.

"486 miliardów dolarów to niewyobrażalnie duża kwota, ale odzwierciedla realne potrzeby" – powiedział Arup Banerji, regionalny dyrektor Banku Światowego na Europę Wschodnią. Jego zdaniem straty nie przyrastają obecnie tak szybko, jak w pierwszym okresie wojny.

Raport o stratach wojennych w ukraińskich obwodach

W opublikowanym raporcie stwierdzono, że bezpośrednie szkody spowodowane walkami sięgają 152 miliardów dolarów i są skoncentrowane głównie w takich regionach jak doniecki, charkowski, ługański, zaporoski, chersoński i w Kijowie. Zakłócenia w produkcji i handlu oraz inne koszty związane z wojną oszacowano na 499 miliardów USD.

Podczas wojny, ocenił Bank Światowy, zniszczono lub uszkodzono dwa miliony mieszkań, co stanowi około 10 proc. ogółu zasobów mieszkaniowych, a także 8400 km dróg krajowych i prawie 300 mostów.

Najpilniejsze ukraińskie potrzeby

Ukraina potrzebuje w tym roku około 15 miliardów dolarów na pokrycie najpilniejszych wydatków na naprawy i odbudowę. Dotychczas z budżetu państwa i od darczyńców udało się pozyskać około 5,5 miliarda USD.

Banerji pochwalił ukraiński rząd za wyciśnięcie z budżetu "każdego centa". Zauważył też plany wdrożenia kilkuset odrębnych reform gospodarczych.

4 miliardy dolarów z inwestycji zagranicznych

"Ukraina zaczyna w znacznie większym stopniu przejmować odpowiedzialność za swoją przyszłość" - powiedział przedstawiciel Banku Światowego. Dodał, że ukraińska gospodarka okazała się niezwykle odporna na wojnę, a fakt, iż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku w Ukrainie pojawiły się warte 4 miliardy dolarów bezpośrednie inwestycje zagraniczne wskazuje, że "inwestorzy dostrzegają korzystne okazje".

Z danych zamieszczonych w raporcie wynika, że w grudniu 2023 roku poza granicami swego kraju przebywało ok. 5,9 mln Ukraińców; wiosną ubiegłego roku było ich 8,1 mln. Spadła również liczba osób wewnętrznie przesiedlonych - z 5,4 do 3,7 mln.