Komisja Europejska wprowadziła dziś poprawki do tymczasowych ram państwa na wypadek kryzysu i okresu przejściowego, umożliwiające przedłużenie krajowych instrumentów wsparcia ze względu na wysokie ceny energii do czerwca 2024 r. , wynika z informacji Komisji.

"Państwa członkowskie mogą utrzymać swoje programy wsparcia w celu uwzględnienia nadchodzącego zimowego okresu grzewczego jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby niektóre przedsiębiorstwa w dalszym ciągu odczuwały skutki zakłóceń gospodarczych spowodowanych wojna Rosji z Ukrainą" - podano w komunikacie.

Komisja przyjęła zmiany do przepisów tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych umożliwiające państwom członkowskim przyznawanie:

  • Ograniczone kwoty pomocy: przedłużenie o sześć miesięcy, do 30 czerwca 2024 r. Ponadto zwiększono pułapy określonych kwot pomocy w celu uwzględnienia zimowego okresu grzewczego: z 250 tys. euro do 280 tys. euro dla sektora rolnego; od 300 tys. do 335 tys. euro dla sektorów rybołówstwa i akwakultury; oraz od 2 mln euro do 2,25 mln euro dla wszystkich pozostałych sektorów.
  • Pomoc na zrekompensowanie wysokich cen energii: przedłużenie o sześć miesięcy do 30 czerwca 2024 r. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zapewniać wsparcie, pokrywając część dodatkowych kosztów energii jedynie w zakresie, w jakim ceny energii znacznie przekraczają poziom sprzed kryzysu.

Te dwie poprawki pozwolą państwom członkowskim, w razie potrzeby, rozszerzyć swoje programy wsparcia i zagwarantują, że przedsiębiorstwa nadal dotknięte kryzysem nie zostaną odcięte od niezbędnego wsparcia w nadchodzącym zimowym okresie grzewczym, podano także.

Jednocześnie przedłużenie ułatwi państwom członkowskim praktyczną realizację systemów wsparcia, dając im na to wystarczającą ilość czasu do końca czerwca 2024 r.

(ISBnews)