Posłowie dodali do konstytucji zapis, że kadencja parlamentu – Słowackiej Rady Narodowej - może zostać skrócona na mocy ustawy popartej większością co najmniej trzech piątych posłów. Dotychczas brakowało w ustawie zasadniczej ram prawnych dla przedterminowych wyborów.

Posłowie odrzucili projekt partii opozycyjnych, które chciały wprowadzić dodatkowy zapis o referendum, którego wyniki mogłyby zdecydować o rozwiązaniu parlamentu. Decyzja zawiązanej w celu przeprowadzenia zmiany konstytucji większości wywołała okrzyki „hańba” ze strony oponentów, którym towarzyszyło rozwinięcie dwóch dużych flag narodowych.

Zmieniony przepis konstytucji nie oznacza automatycznego rozpisania nowych wyborów. Pierwszym krokiem ma być praktyczne wykorzystanie przyjętego w środę zapisu i przegłosowanie skrócenia kadencji. Ustępujący premier Heger zapowiedział w czasie weekendu, że większość posłów chce, aby wybory odbyły się 30 września, czyli pięć miesięcy przed ustawowym terminem. Szef parlamentu zapowiada, że głosowanie może zostać przeprowadzone w czwartek.

Reklama

Piotr Górecki (PAP)

ptg/ mms/