1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota strat Polski to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi.

PAP spytała premiera, jaki jest odzew strony niemieckiej na raport. Jak odpowiedział, o sprawie słychać w niemieckich mediach i w wypowiedziach polityków tego kraju, którzy - jak zauważył Morawiecki - "z niezrozumiałych względów wyglądają na skonsternowanych".

Według premiera widać jednak "dwa nurty wyraźnie kształtujące się w ramach elity niemieckiej". "Ten pierwszy, który na razie zapewne jest słabszy, wskazuje na zasadność naszego wniosku, a ten drugi - próbuje zamazać rzeczywistość, używając wręcz niekiedy tak absurdalnych argumentów, jak ten, o którym przeczytałem, że nasze żądania dotyczące reparacji, odszkodowań są moralnie nieuprawnione" - powiedział premier.

Reklama

"Naprawdę, niech Niemcy nie uczą nas moralności, bo wojna i niemieckie zbrodnie wojenne to ostatni krąg piekła. Powinni za swoje bestialstwo i swoje wyłączne winy odpowiedzieć" - stwierdził szef rządu.

Pytany, kiedy nota dyplomatyczna ws. reparacji trafi do niemieckiego rządu, premier odparł, że Polska chce ją złożyć "jak najszybciej".

Raport ws. reparacji był przygotowywany przez działający w poprzedniej kadencji parlamentu - od września 2017 r. - Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Zespół, którym kierował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, przygotowywał raport dotyczący strat Polski poniesionych w wyniku II wojny światowej i wysokości odszkodowania dla Polski od Niemiec. Nad raportem pracowało ok. 30 naukowców - historyków, ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych - oraz 10 recenzentów.

II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła relatywnie największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych. (PAP)

Autor: Edyta Roś, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

ero/ sdd/ ann/