Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda jest w poniedziałek w Ukrainie, gdzie spotka się m.in. z uczniami i nauczycielami polskich szkół we Lwowie oraz przekaże sprzęt medyczny dla jednego z miejscowych szpitali.

Wizyta małżonki prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczęła się od złożenia kwiatów na mogiłach polskich żołnierzy na cmentarzu w przygranicznych Mościskach. Następnie udała się ona do Lwowa na spotkanie z uczniami i nauczycielami polskich szkół.

Według programu udostępnionego PAP, kolejnym punktem wizyty są odwiedziny Zachodnioukraińskiego Specjalistycznego Dziecięcego Centrum Medycznego oraz Miejskiego Szpitala Klinicznego. Agata Kornhauser-Duda przekaże tam rezonans magnetyczny sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W trakcie wizyty małżonki prezydenta zaplanowano także złożenie kwiatów na płycie głównej Grobu Nieznanego Żołnierza Cmentarza Orląt Lwowskich, przy pomniku Ukraińskiej Armii Galicyjskiej oraz na grobach żołnierzy, poległych w czasie toczącej się wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Jarosław Junko (PAP)