Ponad 30 posłów do Parlamentu Europejskiego - z Polski, Węgier, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Litwy i Niemiec - skierowało list do dyrektor Domu Historii Europejskiej w Brukseli, żądając usunięcia plakatu, przedstawiającego Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli.

Zdaniem posłów "wykorzystanie czczonego przez katolików obrazu do kampanii LGBTI+ narusza zasadę poszanowania przedmiotów kultu religijnego". W opinii sygnatariuszy listu, ekspozycja plakatu nie powinna mieć miejsca w muzeum powstałym z inicjatywy Parlamentu Europejskiego.

Uważamy, że przedmioty kultu religijnego zasługują na szczególny szacunek i nie powinny być wykorzystywane dowolnie w kampaniach komercyjnych, społecznych lub politycznych, niezależnie od ich celu. Dla wielu osób w Polsce wykorzystanie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej do kampanii na rzecz środowisk LGBTI+ było naruszeniem tej podstawowej zasady wzajemnego szacunku, do którego każdy wierzący ma prawo" - powiedziała PAP jedna z inicjatorek listu, eurposłanka Izabela Kloc (PiS).

Dodała, że "w Domu Europejskiej Historii, odwiedzanym przez liczne grupy turystów, w tym uczniów i studentów, nie powinno być miejsca na tego rodzaju apologię obrazoburstwa". "Nie wiem czy nasz apel odniesie tutaj jakikolwiek skutek, ale nasz sprzeciw był w tej sytuacji konieczny” - zauważyła eurodeputowana.

"Głęboko wierzymy, że symbole religijne powinny być szanowane i nie powinny być używane bez ograniczeń w kampaniach komercyjnych, społecznych lub politycznych, bez względu na przyczynę tej kampanii. Nie ma uzasadnienia edukacyjnego ani artystycznego dla przekraczania tych granic. (...) Jesteśmy zdumieni faktem, iż ten konkretny plakat znajduje się w Domu Historii Europejskiej. Żądamy podstawowego szacunku dla naszej religii i usunięcia niewłaściwego obrazu z Domu Historii Europejskiej" - czytamy w liście, który widziała PAP.

Pod listem podpisali się europosłowie: Izabela Kloc, Elżbieta Kruk, Beata Kempa, Krzysztof Jurgiel, Dominik Tarczyński, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Athanasios Konstantinou, Joachim Brudziński, Zbigniew Kuźmiuk, Kosma Złotowski, Lars Patrick Berg, Edina Toth, Eniko Gyori, Adam Kosa, Andor Deli, Balazs Hidveghi, Waldemar Tomaszewski, Ryszard Czarnecki, Kinga Gal, Erno Schaller-Baross, Nicola Procaccini, Patryk Jaki, Tomas Deutsch, Andras Gyurk, Elżbieta Rafalska, Beata Mazurek, Vicenzo Sofo, Andrea Bocskor, Grzegorz Tobiszowski, Carlo Fidanza, Margarita de la Pisa Carrion, Ladislav Ilczić, Karol Karski oraz Laszlo Trocsanyi.

Dom Historii Europejskiej to muzeum w Brukseli, powstałe z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i otwarte 6 maja 2017 r. Jego celem jest promowaniu lepszego zrozumienia historii Europy i integracji europejskiej. Dom Historii Europejskiej znajduje się w pobliżu Parku Leopolda, w sąsiedztwie instytucji europejskich.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)