Środki zostały przyjęte w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF).

"Dzięki tym nowym dodatkowym 500 mln euro UE przeznaczyła łącznie 1,5 mld euro na wsparcie dostaw sprzętu wojskowego przez państwa członkowskie UE dla ukraińskich sił zbrojnych. Kolejne tygodnie będą decydujące. Ponieważ Rosja przygotowuje się do ofensywy na wschodzie Ukrainy, niezwykle ważne jest, abyśmy kontynuowali i zwiększali nasze wsparcie militarne dla Ukrainy w celu obrony jej terytorium i ludności oraz zapobiegania dalszym cierpieniom" - powiedział Josep Borrell, wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa UE.

Uzgodnione środki sfinansują zarówno dostawy sprzętu, jak i zaopatrzenia Sił Zbrojnych Ukrainy przez państwa członkowskie UE, w tym sprzętu ochrony osobistej, apteczek i paliwa, a także defensywnego sprzętu wojskowego.

Reklama

Poprzednie środki pomocowe uzgodniono 28 lutego i 23 marca 2022 r.

Unia Europejska domaga się od Rosji natychmiastowego zaprzestania agresji militarnej na terytorium Ukrainy, natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy oraz pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mal/