Między 10 a 12 marca wojska rosyjskie wkroczyły do Starego Krymu i zaczęły stacjonować w pobliżu cmentarza.

Rosjanie połamali krzyże i wielokrotnie przejechali czołgami po grobach, doszczętnie je niszcząc. Lokalna ludność była świadkami tych wydarzeń, które zostały określone świętokradztwem w miejscowej gazecie.