Komisja Europejska zwiększyła we wtorek z 40 mln do 75 mln euro pakiet pomocy dla sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego, którego celem jest wspieranie szczepień przeciw Covid-19. Dodatkowe środki mają przyczynić się do przyspieszenia szczepień w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie.

"Niszczycielska pandemia Covid-19 spowodowała na całym świecie bezprecedensowe obciążenie dla ludzi, systemów opieki zdrowotnej i gospodarek. Kraje Partnerstwa Wschodniego niestety nie są wyjątkiem. UE zdecydowana jest wspierać naszych wschodnich sąsiadów w przyspieszeniu szczepień, ponieważ będzie to miało decydujące znaczenie dla zakończenia pandemii i rozpoczęcia odbudowy społeczno-gospodarczej w regionie. Dbamy o naszych partnerów" - zadeklarował komisarz UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi.

KE spodziewa się, że dzięki dodatkowym 35 mln euro dostęp do szczepionek w regionie PW będzie powszechniejszy, ponieważ środki te ułatwią państwom członkowskim dzielenie się szczepionkami i zwrot kosztów.

Pomoc ta stanowi uzupełnienie wsparcia Unii dla inicjatywy COVAX, światowego mechanizmu zaopatrywania w szczepionki krajów słabiej rozwiniętych.