"Niszczycielska pandemia Covid-19 spowodowała na całym świecie bezprecedensowe obciążenie dla ludzi, systemów opieki zdrowotnej i gospodarek. Kraje Partnerstwa Wschodniego niestety nie są wyjątkiem. UE zdecydowana jest wspierać naszych wschodnich sąsiadów w przyspieszeniu szczepień, ponieważ będzie to miało decydujące znaczenie dla zakończenia pandemii i rozpoczęcia odbudowy społeczno-gospodarczej w regionie. Dbamy o naszych partnerów" - zadeklarował komisarz UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi.

KE spodziewa się, że dzięki dodatkowym 35 mln euro dostęp do szczepionek w regionie PW będzie powszechniejszy, ponieważ środki te ułatwią państwom członkowskim dzielenie się szczepionkami i zwrot kosztów.

Pomoc ta stanowi uzupełnienie wsparcia Unii dla inicjatywy COVAX, światowego mechanizmu zaopatrywania w szczepionki krajów słabiej rozwiniętych.

Reklama