O odszkodowanie będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa, które nie mogą pracować w środę, ponieważ znajdują się w zamkniętej w związku ze szczytem części Genewy.

Takich biznesów może być ok. 100 - ocenił rzecznik regionalnego ministerstwa pracy Laurent Paoliello. Dodał, że środki na rekompensaty będą pochodzić od szwajcarskiego rządu federalnego, a odszkodowania będą wypłacane po dokładnej analizie realnie poniesionych strat.