Minister spraw zagranicznych Ignazio Cassis powiedział, że rząd o swojej decyzji poinformował przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Podkreślił, że Szwajcaria ma nadzieję pozostać bliskim partnerem bloku.

Negocjacje utknęły w martwym punkcje między innymi ze względu na żądania UE dotyczące pełnego dostępu do szwajcarskiego rynku pracy dla swoich obywateli, w tym osób poszukujących pracy, na co Szwajcaria nie chciała wyrazić zgody. Cassis powiedział, że mogłoby to oznaczać "zmianę paradygmatu", która może spowodować, że obywatele spoza Szwajcarii uzyskają prawa do zabezpieczenia społecznego w kraju.

"Żałujemy tej decyzji" - przekazała Komisja Europejska w wydanym w środę oświadczeniu. Dodała, że "już w 2019 roku UE podkreślała, że porozumienie to jest istotne dla zawarcia ewentualnych przyszłych porozumień dotyczących dalszego udziału Szwajcarii w jednolitym rynku, a także stanowi istotny element decydujący o dalszych postępach w kierunku wzajemnie korzystnego dostępu do rynku". Dodała, że bez tej umowy modernizacja stosunków "nie będzie możliwa, a nasze umowy dwustronne nieuchronnie się zestarzeją".

Reklama

UE ostrzegła wcześniej, że nieosiągnięcie porozumienia może zaszkodzić wielu istniejącym porozumieniom, w tym współpracy w dziedzinie handlu, edukacji i badań.

Więzi gospodarcze UE-Szwajcaria są obecnie regulowane przez ponad 100 dwustronnych umów sięgających 1972 roku i ukształtowanych po tym, jak Szwajcarzy w 1992 roku odrzucili członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Porozumienia te pozostają w mocy.