36 proc. Niemców uważa, że działania USA stanowią zagrożenie dla demokracji w ich kraju. 33 proc. naszych sąsiadów zza Odry przypisuje taki efekt polityce Chin. Z kolei w Rosji zagrożenie dostrzega 29 proc. ankietowanych.

51 proc. Niemców jest zdania, że wpływ Stanów Zjednoczonych na stan demokracji na świecie jest negatywny. 32 proc. - że pozytywny.