Niezmiennie potępiamy nielegalną aneksję przez Rosję Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol; aneksja stanowi rażące pogwałcenie prawa i zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie - podkreślił w komunikacie polski resort dyplomacji w 7. rocznicę aneksji Krymu.

Oświadczenie w związku z 7. rocznicą nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol.

MSZ przypomniał, że 16 marca 2014 r. przy obecności rosyjskich wojsk okupacyjnych, w Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol przeprowadzono nielegalne "referendum" i następnie tereny te bezprawnie ogłoszono częścią Federacji Rosyjskiej.

"Kontynuowana, wbrew fundamentalnym zasadom stosunków międzynarodowych, nielegalna aneksja Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską, stanowi nie tylko rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego, ale także poważne zagrożenie dla stabilizacji i bezpieczeństwa w Europie" - czytamy w komunikacie resortu dyplomacji.

"Przypominamy o trwałym poparciu dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w ramach jej międzynarodowo uznanych granic. W tym też duchu i zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 68/262 przyjętą 27 marca 2014 r., niezmiennie i zdecydowanie potępiamy nielegalną aneksję Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską oraz podkreślamy konieczność kontynuacji przez społeczność międzynarodową polityki nieuznawania oraz restrykcji, w reakcji na rosyjską agresję i trwającą okupację Półwyspu" - dodał MSZ.

Polski resort dyplomacji wyraził też "kategoryczny sprzeciw" wobec działań Rosji mających na celu na celu legitymizację i utrwalenie dokonanej nielegalnej aneksji, w tym militaryzację półwyspu, rozbudowę infrastruktury wojskowej i intensyfikację aktywności militarnej.

"Zdecydowanie potępiamy kolejne przypadki łamania praw człowieka na nielegalnie okupowanym przez Federację Rosyjską terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol, a w szczególności prześladowanie Tartarów Krymskich. Wzywamy Federację Rosyjską do bezwzględnego przestrzegania praw człowieka oraz zapewnienia etnicznym i religijnym mniejszościom prawa do kultywowania własnej tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego" - podkreślił MSZ w komunikacie.

Resort wyraził też oczekiwanie zapewnienia nieograniczonego dostępu do terytorium okupowanego Półwyspu organizacjom międzynarodowym działającym na rzecz przestrzegania praw człowieka.

Na początku marca Unia Europejska przedłużyła nałożone sankcje o sześć miesięcy wobec 177 osób i 48 podmiotów, którym zarzuca się aneksję Krymu i podważanie integralności terytorialnej Ukrainy.

Sankcje w formie zakazu wjazdu do UE oraz zamrożenia aktywów w związku m.in. z aneksją Krymu i celową destabilizacją Ukrainy obejmują rosyjskich polityków i wojskowych oraz ukraińskich separatystów, odpowiedzialnych za podważanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Jest wśród nich kilka osób z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina. Sankcje te obowiązują od marca 2014 roku i są przedłużane co pół roku.

Zastosowano je po raz pierwszy 17 marca 2014 r. w odpowiedzi na niesprowokowane działania celowo podważające i destabilizujące integralność terytorialną Ukrainy.