Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin zapowiedział skontrolowanie 89 meczetów w kraju w ciągu kilku tygodni po wejściu w życie ustawy o walce z separatyzmem islamistycznym. Chodzi o wykrycie miejsc kultu nawołujących do nienawiści lub przemocy.

Darmanin po raz pierwszy zapowiedział kontrolę kilkudziesięciu meczetów w grudniu 2020 r.

Projekt ustawy o konsolidacji zasad republikańskich", zwany też ustawą przeciwko separatyzmowi islamistycznemu, jest obecnie rozpatrywany przez senacką komisję prawną. W lutym został przyjęty w pierwszym czytaniu przez Zgromadzenie Narodowe, niższą izbę francuskiego parlamentu.

Art. 44 tekstu ustanawia procedurę zamykania na okres dwóch miesięcy przez władze państwowe miejsc kultu, ośrodków i stowarzyszeń nawołujących do nienawiści lub przemocy.

Przepis ten rozszerza zakres ustawy z 2017 r. przewidującej taki środek tylko w przypadku walki z terroryzmem.

89 meczetów, o których mówi szef MSW, rozmieszczonych jest w 33 departamentach; są one obecnie monitorowane przez władze – poinformowało MSW agencję AFP.

Ministerstwo dodało, że w ostatnich tygodniach 17 meczetów zostało już zamkniętych po przeprowadzeniu 56 kontroli. 14 z nich zamknięto z powodu niezgodności z normami bezpieczeństwa.

We Francji znajduje się około 2500 muzułmańskich miejsc kultu.