Preparat opracowany przez Modernę "może być używany dla osób powyżej 18. roku życia, w tym osób starszych, ze względu na jej efektywność i satysfakcjonujący poziom tolerancji (dla tego preparatu)" - ogłosił HAS. W środę lek Moderny został zaaprobowany przez Europejską Agencję Leków (EMA) i Komisję Europejską.

Szczepionkę przeciw Covid-19 wyprodukowaną przez firmy Pfizer i BioNTech HAS zatwierdził we Francji jako pierwszą, 25 grudnia. Wcześniej preparat ten również został dopuszczony do użytku przez EMA i KE.

HAS dopuścił preparat Pfizera i BioNTech do użytku dla osób powyżej 16. roku życia.

Akcja szczepień we Francji objęła najpierw grupy najwyższego ryzyka, czyli personel medyczny i osoby starsze bądź obciążone poważnymi chorobami. Kampania rozpoczęła się we Francji 27 grudnia.