Już w piątek posłowie zajmą się projektem ustawy, która wprowadzić ma tzw. wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Skorzystać z nich będzie mogło nawet 1,7 miliona osób, a jeśli Sejm przychyli się do proponowanego rozwiązania, wejść może ono w życie jeszcze w tym roku. Kto najbardziej skorzysta?

Trzeciego dnia obrad Sejmu posłowie będą mieli szansę zapoznania się z nowym projektem ustawy, jaka powstała w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Wprowadzać ma ona korzystne dla przedsiębiorców rozwiązanie, którego obietnica znalazła się w planie pracy rządu na pierwszych 100 dni jego funkcjonowania.

Dla kogo wakacje składkowe?

Jeśli rządowa propozycja, już nazwana „wakacjami składkowymi”, zdobędzie sejmowe poparcie, wówczas właściciel firmy wpisanej do CEIDG dostanie możliwość zwolnienia w jednym dowolnym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Rozwiązanie to dotyczyć będzie jednak tylko tych firm, w których, oprócz samego właściciela, zatrudnionych jest maksimum 9 osób, a roczne przychody firmy nie będą mogły przekraczać 2 mln euro.

Dodatkowo, wakacje składkowe nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa, a jak szacuje strona rządowa, wydatek ten kosztować będzie w tym roku budżet 1,64 mld zł.

Jak skorzystać z wakacji składkowych

Aby skorzystać z rozwiązania, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie za pomocą profilu teleinformatycznego ZUS w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek złożony poza wskazanym okresem czasowym, lub gdy dojdzie do zgonu wnioskodawcy przed jego rozpatrzeniem, nie zostanie rozpatrzony.

- Myślę, że w ciągu czterech miesięcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych upora się z kwestiami informatycznymi, tak, żeby móc skorzystać z tego urlopu przez przedsiębiorców jeszcze w tym roku. Trzeba będzie zdążyć ze złożeniem wniosku do końca listopada – zapowiedział premier Donald Tusk.

W piątek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie ustawy, a po nim będzie można wysłuchać opinii przedstawicieli wszystkich partii na temat proponowanego przez rząd rozwiązania.