Pięć projektów o łącznej wartości 370 mln zł otrzyma dofinansowanie na inwestycje w przyjazną środowisku mobilność miejską, w ramach pierwszego naboru zorganizowanego w działaniu 3.1. programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniesie blisko 280 mln zł.

"Wsparciem zostaną objęte inwestycje kompleksowo rozwiązujące kwestie przemieszczania się w danej części aglomeracji, polegające m.in. na:

  • zakupie bezemisyjnego taboru,
  • budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego i innych aktywnych form mobilności (np. rowerem, pieszo), w tym integracji różnych form transportu w postaci centrów przesiadkowych,
  • digitalizacji systemu mobilności (np. ITS, e-bilety, informacja i planowanie podróży powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej - wspólny bilet)" - czytamy w komunikacie.

I nabór konkurencyjny trwał od 12 września do 12 grudnia 2023 roku. Był skierowany do miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz miast subregionalnych z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych w Polsce Wschodniej.

Projekty w poszczególnych województwach

Woj. podlaskie:

  • Miasto Łomża - Zrównoważona mobilność miejska w Łomży, koszt całkowity projektu: 49 107 310,52 zł, w tym dofinansowanie z UE: 33 935 946,26 zł;
  • Miasto Suwałki - Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk, koszt całkowity projektu: 60 000 000 zł, w tym dofinansowanie z UE: 51 000 000 zł;

Woj. podkarpackie:

  • Gmina Miejska Mielec - Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec, koszt całkowity projektu: 87 108 669,81 zł, w tym dofinansowanie z UE: 69 315 313,97 zł;
  • Gmina Stalowa Wola - Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I, koszt całkowity projektu: 93 229 304 zł, w tym dofinansowanie z UE: 67 121 557,42 zł;

Woj. lubelskie:

  • Gmina Miejska Biała Podlaska - Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska, koszt całkowity projektu: 81 926 225,09 zł, w tym dofinansowanie z UE: 55 255 087,46 zł, podano także.

Dofinansowanie

Dzięki dofinansowaniu miasta między innymi: zakupią autobusy elektryczne (łącznie we wszystkich projektach - 38 szt.), zbudują centra przesiadkowe, ciągi pieszo-rowerowe, przebudują pętle autobusowe. Komfort podróży podniosą nowe i przebudowane przystanki autobusowe. Przesiadki do komunikacji miejskiej umożliwią parkingi typu Park&Ride.

Drugi nabór konkurencyjny dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz miast subregionalnych z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych w Polsce Wschodniej rozpocznie się 11 kwietnia br. Trwa także nabór niekonkurencyjny dla największych miast Polski Wschodniej. Wnioski można składać do 18 grudnia 2025 roku, przypomniano.

Fundusze Europejskie

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,65 mld euro.