Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu zajmie się obywatelskim projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym wprowadzenia renty wdowiej. Celem projektu jest zabezpieczenie sytuacji materialnej emeryta po śmierci małżonka. Projekt został wniesiony do Sejmu w kwietniu 2023 r. W przypadku projektów obywatelskich nie obowiązuje zasada dyskontynuacji wraz z zakończeniem kadencji parlamentu.

Jak wynika z porządku obrad Sejmu, na rozpoczynającym się posiedzeniu zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

Projekt renty wdowiej

Projekt dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowym.

Obecnie w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym.

W projekcie zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.

Dla wszystkich

Projekt ustawy przewiduje również, że prawo do renty wdowiej będą mieli wszyscy uprawnieni do świadczeń, nie tylko ubezpieczeni w ZUS, ale także w KRUS oraz emeryci mundurowi. Swoimi zapisami obejmuje również osoby, które zostały wdową lub wdowcem nawet kilka lat temu.

W projekcie znajduje się górny limit otrzymywanego świadczenia i jest to trzykrotność średniej emerytury.

Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej został wybrany były poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak.

Projekt został wniesiony do Sejmu w kwietniu 2023 r. W przypadku projektów obywatelskich nie obowiązuje zasada dyskontynuacji wraz z zakończeniem kadencji parlamentu, procedowanie projektu rozpoczyna od początku Sejm kolejnej kadencji.