Krajowa Rada Sądownictwa na serwisie X pokazała postanowienie tymczasowe Trybunału Konstytucyjnego o zawieszeniu decyzji Adama Bodnara o odwołaniu prezesa SA w Warszawie Piotra Schaba i zakazie wydawania takiej decyzji w przyszłości w oparciu o takie same podstawy prawne. Informację jako pierwszy przekazał serwis niezalezna.pl.

Trybunał Konstytucyjny w jednoosobowym składzie - Bogdana Święczkowskiego postanowił zawiesić obowiązywanie decyzji ministra sprawiedliwości z 18 stycznia 2024 roku oraz zakazać ministrowi wydawania decyzji o zawieszeniu Piotra Schaba w pełnieniu funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przyszłości na tych samych lub takich samych podstawach prawych.

Dodano, że postanowienie obowiązuje do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w tej sprawie.

Odwołanie Piotra Schaba

Przypomnijmy: 18 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło procedurę odwołania ze stanowiska prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba. Jednocześnie sędzia został zawieszony w pełnieniu czynności.

"Biorąc pod uwagę, że sędzia Piotr Schab wielokrotnie nadużył władzy – zarówno pełniąc funkcje administracyjne w wymiarze sprawiedliwości, jak i funkcję rzecznika dyscyplinarnego, Minister Sprawiedliwości uznał, że dalsze pełnienie przez niego obu tych funkcji bezpośrednio zagraża dobru wymiaru sprawiedliwości zarówno jako generator efektu mrożącego wobec sędziów, jak i wobec realnej możliwości stosowania wobec nich tzw. miękkich środków represji o charakterze administracyjnym" - przekazał resort sprawiedliwości w komunikacie z 18 stycznia tego roku.

Dodano, że w ocenie ministra sprawiedliwości niezgodne z prawem UE jest łączenie przez tą samą osobę wysokiej funkcji administracyjnej w sądownictwie z funkcją rzecznika dyscyplinarnego. "Taka kumulacja umożliwia stosowanie tzw. represji „miękkich” (o charakterze administracyjnym) jak i „twardych” (podejmowanie postępowań dyscyplinarnych). Może tym samym generować u podległych służbowo sędziów efekt mrożący" - wskazano.

Odwołania w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie

Wczoraj minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania prezesa Zygmunta Drożdżejki i wiceprezeski Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

"Należy podkreślić, że Minister Sprawiedliwości decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Krakowie podjął po starannym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, a także orzeczeniami Sądu Najwyższego (sygn. KK 60/23, III KK 109/23 oraz III KK 239/23) podważającymi status sędzi Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak jako niezależnego i bezstronnego sędziego ze względu na okoliczności towarzyszące jej powołaniu do sądu apelacyjnego. Analogiczne orzeczenia, tyle, że wydane przez Sąd Apelacyjny w Krakowie funkcjonują w obrocie prawnym odnośnie sędziego Zygmunta Drożdżejki (sygn. akt I ACa 518/21 oraz I ACo 291/23)" - przekazano w komunikacie.