Zbigniew Bogucki, Piotr Kaleta, Daniel Milewski i Andrzej Śliwka z PiS, Maria Małgorzata Janyska, Marek Sowa i Michał Szczerba z KO oraz Maciej Konieczny z Lewicy, Aleksandra Leo z Polski 2050-TD, Mirosław Adam Orliński z PSL-TD i Krzysztof Mulawa z Konfederacji wejdą w skład komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej, zdecydował Sejm.

Za wyborem tych posłów do komisji opowiedziało się w czwartkowym głosowaniu 373 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Do powołania składu komisji wymagana była większość bezwzględna wynosząca 187 głosów.

Komisja Śledcza została powołana do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Komisja ma liczyć 11 członków. W jej skład zostali powołani czterej posłowie PiS: Zbigniew Bogucki, Piotr Kaleta, Daniel Milewski i Andrzej Śliwka, trzech posłów KO: Maria Małgorzata Janyska, Marek Sowa i Michał Szczerba oraz po jednym pośle z pozostałych klubów: Maciej Konieczny z Lewicy, Aleksandra Leo z Polski 2050-TD, Mirosław Adam Orliński z PSL-TD i Krzysztof Mulawa z Konfederacji.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił, że pierwsze posiedzenie komisji odbędzie się jeszcze w czwartek. (PAP)

autor: Karolina Mózgowiec, Katarzyna Krzykowska,

kmz/ ksi/ par/