Do Państwowej Komisji Wyborczej trafiło kolejne 7 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych.

Na rejestrację czekają komitety: KW Odpowiedzialność, KW Normalny Kraj, KW Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju, KW Wolna Europa, KW Polska 2050, KW Ruch Naprawy Polski, KW Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, a także zgłoszone wcześniej: KW Antypartia, KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin oraz KW Zjednoczeni.

Dotychczas PKW zarejestrowała 13 komitetów wyborczych.

Komisja zarejestrowała 11 komitetów partyjnych: KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Nowa Lewica, KW Bezpartyjni Samorządowcy, KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Patrioci Polska (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Polska Jest Jedna, KW Związku Słowiańskiego, KW Partia Wolności, KW Ruch Społeczny Agrounia TAK oraz KW Bezpartyjni.

Komisja zarejestrowała też dwa komitety koalicyjne: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni oraz KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe.

PKW przyjmuje zgłoszenia o utworzeniu komitetu do 28 sierpnia.

Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5 proc. próg wyborczy w skali kraju; próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym, PKW w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, decyduje o jego przyjęciu. Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września.

Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5 proc. próg wyborczy w skali kraju; próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ sdd/