Senat wprowadził poprawki do ustawy o niektórych zawodach medycznych, usuwając z listy zawodów, objętych tą regulacją dietetyka i technika dentystycznego. Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt rządowy) reguluje warunki i zasady wykonywania kilkunastu zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. To: asystent i higienista stomatologiczny, dietetyk, elektroradiolog, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy. uregulowanie.

Zgodnie z ustawą, ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom o odpowiednich kwalifikacjach, co ma zagwarantować zatrudnianie w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej.

Ustawa reguluje utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który umożliwi weryfikację osób wykonujących zawody medyczne zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów, ma pozwolić także uzyskać informacje o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie jego wykonywania tego zawodu i być źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju.

Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

(ISBnews)