Senat w środę rozpoczął prace nad budżetem na 2023 r. Do ustawy zgłoszono kilkanaście poprawek m.in. o zwiększeniu budżetu NFZ czy przywróceniu 10 mln zł dla Kancelarii Senatu na wsparcie dla Polonii.

Do budżetu zostało zgłoszonych 16 poprawek, które uzyskały rekomendację senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Wśród propozycji zmian, które zostały zgłoszone przez senatorów, znalazły się m.in. zmiany zwiększające wydatki na zdrowie. Chodzi o zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,5 mld zł, aby zrekompensować funduszowi zaprzestanie finansowania części zadań służby zdrowia. Inne przygotowane poprawki zakładają zwiększenie o 2 mld zł wydatków na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, o 700 mln zł wydatków na psychiatrię dziecięcą czy o 500 mln zł na in vitro.

Senacka komisja budżetu poparła także wykreślenie zapisu, na mocy którego publiczna radiofonia i telewizja ma otrzymać 2,7 mld zł w obligacjach jako rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu. Jednocześnie zmniejszony ma zostać limit emisji papierów skarbowych, które mają zostać przekazane różnym instytucjom, z 25 mld zł do 22,3 mld zł.

Senatorowie proponują także przywrócenie 10 mln zł dla Kancelarii Senatu z przeznaczeniem na wsparcie dla Polonii, chcą zwiększenia wydatków na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zwiększenia budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich. Postulują zmianę zapisanej w budżecie inflacji średniorocznej z 9,8 proc. na 13,1 proc., czyli do poziomu prognozowanego przez Narodowy Bank Polski.

W grudniu 2022 r. Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2023 r. Zgodnie z nią wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność – do 3 proc. PKB. Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ amac/ mmu/