W obliczu zmiennej natury globalnych rynków kluczowe jest, aby kierować się jak najdokładniejszymi oraz najnowszymi danymi. Czy jest sposób, żeby nie pogubić się w ich gąszczu? Tak. Pomoże w tym stworzony w resorcie rozwoju i technologii system Export Intelligence.

Planowanie ekspansji zagranicznej to nie lada wyzwanie dla wielu firm, szczególnie dla tych, które wkraczają na obcy rynek po raz pierwszy. Przedsiębiorcy co chwila słyszą o nowych zmianach prawnych, celnych czy sytuacji politycznej, a czas który poświęcają na dokładną analizę poprzedzającą ekspansję, mogliby wykorzystać na bezpośrednie nawiązywanie relacji z potencjalnymi odbiorcami. Jak zatem ułatwić przedsiębiorcom planowanie eksportu? Już dziś pomagają w tym instytucje wspierające eksport, takie jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, czy podmioty z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Kolejnym rozwiązaniem będzie Export Intelligence.

Aż 94 procent z badanych przedstawicieli instytucji publicznych w swojej codziennej pracy wykorzystuje źródła wiedzy, takie jak bazy danych statystycznych, bazy wiedzy czy raporty. Ponadto 73 procent osób wskazało wsparcie przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej jako jeden z głównych powodów korzystania z danych zewnętrznych. System Export Intelligence wychodzi naprzeciw potrzebom instytucji wspierających polskich eksporterów oferując narzędzie, które w zaledwie kilka minut będzie generować raporty zawierające kompleksową wiedzę o handlu danym towarem na świecie, jak również prognozy dotyczące potencjalnie najlepszych rynków – odbiorców tego towaru.

Export Intelligence automatyzuje gromadzenie danych handlowych z takich źródeł jak np. GUS, Eurostat, ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. Pozwoli to rodzimym eksporterom na zaoszczędzenie czasu przy selekcji danych, jak również uzyskanie pełnego obrazu przepływów handlowych i informacji gospodarczych kluczowych dla ich działalności. Aż 84 procent uczestników wspomnianego już badania uważa bariery w handlu za najbardziej przydatne informacje przy analizie potencjału danego kraju i stąd dla kilkudziesięciu kluczowych rynków dostępne będą też informacje o klimacie gospodarczym i politycznym, kulturze biznesowej oraz pełna baza barier handlowych z całego świata.

Obecnie trwa etap przyłączania poszczególnych instytucji wsparcia eksportu do Export Intelligence. Przewidujemy, że nasza nowa oferta będzie dostępna dla przedsiębiorców w grudniu tego roku. Wygenerowane w kilka minut raporty będą też umieszczane na portalu trade.gov.pl, a ich liczba będzie systematycznie wzrastać, w zależności od zainteresowania poszczególnymi rynkami.

Według ONZ 90% danych dostępnych obecnie powstało w ciągu ostatnich 2 lat. Tempo jest zawrotne, a światową rywalizację gospodarczą wygra ten, kto w najbardziej efektywny sposób zgromadzi oraz posłuży się ogromną ilością dostępnych informacji. Jako Państwo pomagamy w tym w możliwie największym zakresie.