Powinniśmy nieustannie pamiętać o tym, że też byliśmy dziećmi i dbać w każdy możliwy sposób, by wszystkie dzieci mogły w pełni i harmonijnie rozwijać się w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Dzieci nie powinny doświadczać okrucieństw wojny, nie powinny w żaden sposób być wykorzystywane czy prześladowane, a międzynarodowe przedstawicielstwa, państwa i rządy powinny dążyć do pełnego i odpowiedzialnego przestrzegania praw dziecka. To ci najmłodsi są naszą przyszłością i nadzieją, która otwiera się nieustannie wraz z narodzinami każdego dziecka. Niech wszystkie będą wolne, niech z radością odkrywają świat i śmieją się, bo jak powiedział Janusz Korczak - „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. ©℗