Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych. Jej przepisy mają ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drogą elektroniczną.

Za nowelizacją głosowało 315 posłów, przeciw było 137, a jeden wstrzymał się od głosu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, został przedłożony przez ministerstwo rolnictwa.

We wtorek podczas posiedzenia komisji rolnictwa do projektu zostały wprowadzone dwie poprawki. Dotyczą one ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Pierwsza zakłada przekazanie 500 mln zł w 2022 r. nadwyżki po uregulowaniu zobowiązań Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na udzielanie pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej czy na skup i przechowywanie, przetwarzanie produktów rolnych; na nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz na zakup nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw.

Druga poprawka rozszerza katalog celów, na jakie może być przekazana samorządowym nieruchomość z Zasobu Skarbu Państwa.

Przeciwko tym poprawkom opowiedział się klub PO, ale propozycja posłów dotycząca wykreślenia artykułu zawierającego te poprawki została odrzucona w sejmowym głosowaniu.

Uchwalona w czwartek ustawa dotyczy umożliwienia rolnikom składania wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) drogą elektroniczną; chodzi m.in. o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych. Dotąd wnioski te były przyjmowane w wersji papierowej.

Nowelizacja ponadto umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 i 2007–2013.

Możliwe będzie także sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR. Obecnie akta spraw przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej.

Doprecyzowane zostaną przepisy w sprawie postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów, a także przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014-2020.

autor: Łukasz Pawłowski