Senat w środę podjął inicjatywę ustawodawczą kierując do Sejmu projekt przywracający prawo dla osób samotnie wychowujących dzieci do wspólnego opodatkowania się z tym dzieckiem.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 53 senatorów, żaden nie był przeciw, a 45 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafi pod obrady Sejmu.

Senator Magdalena Kochan (KO) tłumaczyła, że projekt na celu przywrócenie zniesionego z 1 stycznia 2022 r. przez ustawę wprowadzającą program "Polski Ład" prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko albo dzieci do wspólnego opodatkowania się z tym dzieckiem/dziećmi.

Zwróciła uwagę, że takie rozwiązanie obowiązywało od 1993 roku i wypełniało konstytucyjną zasadę, w której rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

Senacki projekt przewiduje, że nowe rozwiązania miałby wejść w życie z 1 stycznia 2023 roku i miały zastosowanie do dochodów (przychodów) osoby samotnie wychowującej dziecko albo dzieci uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r., przy czym osoba samotnie wychowująca dziecko albo dzieci do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2022 r. będzie mogła zastosować przepisy zmienianej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., jeżeli uzna, że ten sposób rozliczania będzie dla niej korzystniejszy.

Projekt proponuje również podwyższenie do równowartości dwunastokrotności renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu danego roku podatkowego kwoty rocznych dochodów lub przychodów, których uzyskanie przez dziecko niemające ukończonego 25. roku życia i uczące się nie stoi na przeszkodzie skorzystaniu przez rodzica z preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoby samotnie wychowującej dziecko albo dzieci.

"Oczekiwanym efektem projektowanej regulacji będzie nie tylko poprawa sytuacji dochodowej osób samotnie wychowujących dzieci oraz zrównanie ich sytuacji pod względem możliwości rozliczania dochodów z osobami pozostającymi w małżeństwie, lecz także uwzględnienie w polskim ustawodawstwie podatkowym konstytucyjnego prawa rodzin niepełnych do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych" - podkreślono w ocenie skutków regulacji projektu.

Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT, która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc., ponownie wprowadza wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z półtorakrotności kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi – wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. w Polskim Ładzie – ulgę w wysokości 1500 zł, która z kolei zastąpiła możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem. Nowelizacją ustawy o PIT zajmie się teraz Senat. Rząd chce, aby weszła ona w życie od 1 lipca. (PAP)

autor: Michał Boroń