Konkurs Samorząd PRO FAMILIA jest unikalnym przedsięwzięciem, w którym nagradzane są prorodzinne projekty realizowane w małych ojczyznach.
Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej / foto: materiały prasowe
- Już od ponad sześciu lat konsekwentnie i kompleksowo wspieramy polskie rodziny. Politykę prorodzinną prowadzimy dbając z jednej strony o bezpieczeństwo finansowe, z drugiej - tworząc dobry klimat dla rodzin, zdejmując stygmat z rodzin wielodzietnych. Zależy nam także na budowaniu wspólnej koalicji na rzecz rodzin. Ważną jej częścią są samorządy, które bardzo często podejmują własne inicjatywy i wykazują się szczególnym zaangażowaniem w działania prorodzinne - opisuje genezę konkursu Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
Reklama
Jest on adresowany do gmin prowadzących działania wzmacniające rodzinę oraz budujących jej pozytywny wizerunek.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym samorządy wypełniają formularz zgłoszeniowy, ankietę oraz opisują realizowane działania.
Ankieta zawiera pytania, dotyczące m.in. istnienia odrębnej lokalnej strategii lub programu wskazującego kierunki realizacji polityki prorodzinnej, udziału pracowników gminy w konferencjach i szkoleniach poświęconych prowadzeniu polityki prorodzinnej, organizacji wydarzeń adresowanych do rodzin, świadczeń dla rodzin finansowych z budżetu gminy, korzystania z prorodzinnych programów rządowych i stosowania form zatrudnienia ułatwiającego łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
Opis dotyczy długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej, wraz ze wskazaniem, co je wyróżnia.
Zgłoszenia weryfikuje i ocenia Kapituła konkursu, która może zwrócić się o udzielenie dodatkowych wyjaśnień a także wziąć pod uwagę wskaźniki demograficzne gminy.
Każda samorząd może uzyskać maksymalnie 250 pkt, w tym 100 z tytułu odpowiedzi w ankiecie, 100 za długofalową strategię działań oraz 50 za szczególnie wyróżniający element polityki prorodzinnej.
Zgłoszenia przyjmowane są w czterech kategoriach: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców, miejskie powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców oraz miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców. Komplet dokumentów należy przesłać w postaci elektronicznej poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna).
Trzy najwyżej ocenione samorządy, w każdej kategorii konkursu, przejdą do drugiego etapu. Kapituła może wskazać też gminy do wyróżnienia.
W drugim etapie minister rodziny i polityki społecznej, w porozumieniu z pełnomocnikiem rządu do spraw polityki demograficznej, wybiorą po jednej gminie w każdej z kategorii, które otrzymają tytuł Samorząd PRO FAMILIA.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi w maju 2022 r.
Partnerem konkursu jest Fundacja Orlen.
JPO
Gdzie szukać informacji
Dokumenty konkursowe oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w zakładce Samorząd PRO FAMILIA 2022.
foto: materiały prasowe
foto: materiały prasowe