W związku z brexitem od 1 października 2021 r. wchodzą w życie kolejne ważne zmiany - podróż do Wielkiej Brytanii będzie możliwa tylko na podstawie paszportu - przypomniał resort spraw zagranicznych w informacji przesłanej PAP.

Do Wielkiej Brytanii Polacy, jak i obywatele wszystkich pozostałych państw UE, mogli podróżować na podstawie dowodu osobistego. Od 1 października jednego do przekroczenia brytyjskiej granicy będzie konieczne posiadanie paszportu.

W przesłanej PAP informacji MSZ przypomniał, że wyjątek od tej zasady będą stanowiły osoby ze statusem osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej, które będą mogły wjeżdżać na dowodzie osobistym co najmniej do 2025 r., o ile dowód osobisty jest ich dokumentem tożsamości powiązanym z cyfrowym profilem osiedlonego.

MSZ przypomniał również, aby przed podróżą do Wielkiej Brytanii po 1 października upewnić się, czy paszport jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

Wszystkie informacje - jak przypomniał resort - dostępne są na stronie gov.pl/wielkabrytania oraz w informacjach dla podróżujących do Wielkiej Brytanii na stronie MSZ.