Promocja Polskiego Ładu jest dokładnie zaplanowana i rozpisana. Zakłada nie tylko organizację wydarzeń czy konferencji, lecz także działania rządowe i legislacyjne. Wdrożenie wszystkich proponowanych reform to pakiet ponad 100 ustaw i rozporządzeń. Część z nich – zwłaszcza te, które muszą wejść z początkiem 2022 r., a więc np. dotyczące zmian w podatkach – PiS chce przedstawić lub uchwalić jeszcze w tym półroczu. Na pierwszy ogień idą już gotowe projekty ustaw i rozporządzeń dotyczące komponentu zdrowotnego Polskiego Ładu (więcej piszemy na str. A2) – dziś zajmie się nimi rząd, a już w czwartek ustawa dotycząca wynagrodzeń pracowników medycznych może trafić do Sejmu. W ten sposób – wnosząc co chwilę kolejne projekty związane z Polskim Ładem – PiS będzie w stanie przez kolejne tygodnie, a nawet miesiące, narzucać tematy dyskusji.
Masa ustaw, w których ma być wdrażany Polski Ład, oznacza, że jesienią Sejm mocno przyspieszy. Jest bardzo prawdopodobne, że będą zwoływane kolejne posiedzenia, oprócz tych planowanych już teraz. Pakiet ustaw podatkowych będzie przyjmowany zapewne we wrześniu razem z projektem budżetu na przyszły rok. Rządzący biorą także poprawkę na to, że opozycyjny Senat może wykorzystać do maksimum 30 dni, jakie ma na rozpatrzenie ustaw uchwalonych przez Sejm.