Poprawkę tę zgłoszono w trakcie prac nad przepisami, dot. zwiększenia limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych (187 mln zł) na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy mogliby prowadzić dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów.

Poprawka, nowelizująca przepisy prawa farmaceutycznego zakłada, że "w aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach […], mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi".

Jak zapowiadał wcześniej pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, szczepienia w aptekach mają rozpocząć się w maju.

Reklama