Jak wskazała PK, decyzja ta ma usprawnić prowadzenie postępowań w najmniejszych i najbardziej obciążonych pracą jednostkach prokuratury w całej Polsce. "Zasilą je delegowani czasowo prokuratorzy z większych jednostek, także wyższego rzędu. Ich doświadczenie zawodowe ma zapewnić szybkie i skuteczne usprawnienie prac jednostek dotkniętych niedoborami kadrowymi" - podkreśliła prokuratura w informacji przekazanej PAP.

Jak zaznaczono, wsparcie otrzymają jednostki prokuratury z obszaru 10 spośród 11 istniejących prokuratur regionalnych. "Delegacje mają charakter czasowy. Ewentualne kolejne decyzje, mające na celu usprawnienie prac prokuratur, będą podejmowane w zależności od bieżącej sytuacji i potrzeb" - dodała PK.

Prokuratura zwróciła przy tym uwagę, że z cyklicznego audytu wynika, że w szeregu małych jednostek o nielicznej obsadzie prokuratorów obciążenie sprawami wzrosło w okresie pandemii do poziomu ponad dwukrotnie przekraczającego krajową średnią. Zaznaczono przy tym, że wzrost zachorowań na COVID-19 doprowadził do sytuacji, w których czynności procesowe w jednostce prokuratury wykonuje kilku prokuratorów.

"Decyzja ta ma zapewnić ciągłość pracy najbardziej dotkniętych problemami prokuratur, a jednocześnie równomierne obciążenie postępowaniami wszystkich prokuratorów w Polsce. W efekcie zaś – realizację praw osób objętych postępowaniami do szybkich rozstrzygnięć procesowych" - uzasadniła Prokuratura Krajowa.