MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 8,2% w XI


Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2% w listopadzie, czyli nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca i była o 1,4 pkt proc. niższa w ujęciu rocznym, szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w listopadzie nie był tak niski począwszy od 1991 roku, podkreślił resort.
"Stopa bezrobocia rejestrowanego wg szacunków MRPiPS wyniosła w listopadzie br. 8,2% i w porównaniu do października br. nie uległa zmianie. W analogicznym okresie ubiegłego roku (listopad 2015 - październik 2015) natężenie bezrobocia również nie zmieniło się i wynosiło 9,6%" - czytamy w komunikacie.
Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim (5%), a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (13,9%).
"Liczba bezrobotnych na koniec listopada br. wyniosła ponad 1,3 mln osób. Spadek liczby bezrobotnych w listopadzie br. miał miejsce w 4 województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Najsilniej (procentowo) bezrobocie spadło w województwie łódzkim, o 1,1% (o 1 tys. osób)" - czytamy dalej.
Liczba bezrobotnych w końcu października br. była o 207,6 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 13,7%).
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2016 wyniosła 109,3 tys., podał także resort.
W końcu listopada minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że stopa bezrobocia rejestrowanego utrzyma się na obecnym poziomie do końca 2016 r.
W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd przewiduje, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 8,9%, by z końcem 2017 r. obniżyć się do 8% (wobec 9,8% na koniec 2015 r.).
(ISBnews)