Jak podkreślała Katarzyna Zajdel-Kurowska, zagrożeniem dla światowego sektora bankowego są niskie stopy procentowe.

"Podstawą działalności bankowej jest zarabianie pieniędzy, a zarabia się je przede wszystkim na różnicy między kosztem czy ceną aktywów a ceną pasywów. Jeżeli te ceny się zmniejszają dosyć istotnie - dlatego, że banki centralne obniżają stopy procentowe, a niektóre nawet stosują politykę ujemnych stóp procentowych - to powoduje, że to, co jest tak naprawdę głównym biznesem bankowym - generuje coraz mniej zysku" - tłumaczyła podczas V Kongresu Rynku Kapitałowego, mówiąc o wyzwaniach sektora bankowego w Polsce i na świecie.

Podkreśliła, że "zdrowy sektor finansowy czy bankowy to podstawa każdego krwioobiegu gospodarczego". Dodała, że zyskowność sektora jest "na przyzwoitym poziomie, ale systematycznie maleje". Jak mówiła, banki na świecie i w Polsce znajdują sobie kanały zysku, jak np. pobieranie opłat czy prowizji za udzielane kredyty.

Reklama

Jak zaznaczyła, sektor bankowy w Polsce ma rolę dominującą na rodzimym rynku finansowym, gdyż stanowi on blisko 80 proc. całego sektora. Według niej "aktywa sektora bankowego w Polsce z roku na rok rosną". "To jest bardzo dobra wiadomość" - zapewniała. W jej ocenie polski sektor bankowy stabilnie się rozwijał mimo światowego kryzysu finansowego. "Oczywiście ten przyrost już jest coraz mniej dynamiczny, ale trend jest utrzymany" - powiedziała Zajdel-Kurowska.

"Bardzo dynamicznie rośnie segment kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych. (...) Jest to też konsekwencją obniżenia stóp procentowych" - powiedziała. Kredyt konsumpcyjny jest łatwiej dostępny dla klientów. Jak oceniła, to są też najprostsze i najbardziej opłacalne kredyty dla sektora bankowego.

Równocześnie mówiła, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie są skłonne występować o kredyt. "Wielokrotnie z badań wynika, że finansuje się ze środków własnych, z otrzymanych zysków, ze środków zewnętrznych, ale nie bankowych" - dodała.

Jej zdaniem w Polsce poprawia się sytuacja, jeśli chodzi o kredyty denominowane we frankach szwajcarskich. "Wyrastamy z tego problemu, spłacamy te kredyty, udzielamy też znacznie więcej kredytów w polskim złotym" - powiedziała.

V Kongresu Rynku Kapitałowego został zorganizowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP.Ideą Kongresu jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym, perspektywach jego rozwoju, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku. (PAP)